Rugăciuni

Tatăl Nostru

Tatăl nostru
Care esti in ceruri
Sfintească-se numele Tău
Vie imparatia Ta
Facă-se voia Ta
Precum in cer asa si pre Pămant
Painea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o noua astazi
Si ne iartă nouă gresalele noastre
Precum si noi iertăm gresitilor nostri
Si nu ne duce pre noi in ispita
Ci ne izbăveste de cel rau
Că a Ta este imparătia
Puterea si Slava
In numele Tatălui
Al Fiului
Al Sfantului Duh
Amin.

Crezul

Cred intr-unul Dumnezeu Tatăl atotstiitorul, făcătorul cerului si al pămantului, văzutelor tuturor si al nevăzutelor.
Si intr-unul Domn Iisus Christos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut inainte de toti vecii;
lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut;
cel de o fiinta cu Tatăl prin care toate s-au făcut;
Carele pentru noi oamenii si pentru a noastră mantuire s-a pogorat din cer si s-a intrupat din Duhul Sfant si din Maria Fecioara si s-a făcut om;
Si S-a răstignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat, a pătimit si s-a ingropat;
Si a inviat a treia zi, după Scripturi;
Si S-a suit in ceruri si sade de-a dreapta Tatălui.
Si iarăsi va să vină cu mărire să judece viii si mortii, a cărui imparatie nu va avea sfarsit.
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata făcatorul, care din Tatăl purcede; cela ce impreuna cu Tatăl si cu Fiul este inchinat si mărit, carele a grait prin prooroci.
Si intr-una, sfanta, sobornicească si apostolească Biserica.
Mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor.
Astept invierea mortilor.
Si viata veacului ce va să vie.
Amin.

Rugăciunea de Luni

Doamne Iisuse Hristoase, cu adancă umilinta recunosc si mărturisesc, ca in toată ziua păcătuiesc contra iubirii Tale Dumnezeiesti.
Deci, astazi, că este luni si inceputul săptamanii, mă rog cu umilinta indurării Tale celei mari: iarta-mi pacatele cele de voie si fară de voie, si-mi ajută sa pun inceput bun si să port mai multă grija de sufletul meu, pentru care ai rabdat atatea dureri la Sfanta Ta Răstignire!
O Doamne, astăzi iti dau sufletul si trupul meu si vointa mea, rugandu-Te să fie voia Ta cu mine, după buna plăcerea Ta.
Pedepseste-mă Doamne, după indurarea Ta, in această lume, iar nu in cealaltă viată. Si iartă pe cei vii si pe cei raposati, pentru rugăciunile Sfintei Tale Biserici, si pe toti ne invredniceste de mărirea Ta in rai.
La această pun mijlocitori pe Sfintii Tai ingeri, către care zic: O, cerestilor ajutători si păzitori ai oamenilor, vouă mă inchin si vă multumesc, pentru ajutorul si conducerea ce ne-o dati in toate zilele nouă, nevrednicilor si păcătosilor.
Scutiti-mă de vrăjmasii cei văzuti si nevăzuti, ca sa nu mai păcătuiesc de acum inaintea Dumnezeului meu!
Invredniciti-mă să vă vad la moartea mea, stand in jurul meu si să duceti sufletul meu in cer, ca să se inchine măririi Feței lui Dumnezeu, iar vouă să vă multumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce ati avut pentru mine si binele vostru să-l spun cu glas neincetat in veci.
Amin.

Rugăciunea de Marți

Doamne Dumnezeul meu! Osindit stau inaintea Fetzei Tale celei Sfinte, si-mi mărturisesc nevrednicia, neputinta si sarăcia mea cea mare.
Pentru aceasta mă rog Tie, o, Izvor dulce si noianul indurării, deschide stavilele cerului si ploua asupra mea bunatătile indurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să pling, să spăl si să curatesc sufletul meu de intinăciunea păcatelor, cu căintă tare si adevarată.
Si ca să-mi dai acest Dar, Stăpine, pun mijlocitor pe inainte Mergătorul Ioan, către care zic: O, invatătorule al credintei si mărite Proorocule, care esti mai mare decit toti proorocii, precum Insusi Fiul lui Dumnezeu te-a numit in Sfinta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpanul Hristos, tu, care L-ai botezat in Iordan si ai văzut cerurile deschizindu-se, tu,care ai auzit glasul Părintelui Ceresc si ai văzut pe Duhul Sfint ca un porumbel pogorindu-se peste El.
Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai in cer inaintea judecătorului Vesnic, si fă să se indure de mine, că ai multă indrăzneala iubirea Lui.
Intinde mana aceea, cu care L-ai botezat si strica cugetele mele cele rele, si mă intareste să-mi petrec viata pe calea cea bună a lui Dumnezeu.
O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le tin minte si să le păzesc, pină la capatul vietii mele.
Si să stai lingă mine in ora mortii mele, să mă duci pocait inaintea Stăpanului meu, Dumnezeu. Roagă-te incă si pentru toată lumea, ca, Dumnezeu să dea ajutor crestinilor, si celor vii si celor răposati, si să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuintă si să-i invrednicească Impărătiei Sale.
Amin.

Rugăciunea de Miercuri

Doamne Atotputernice si Atotindurate! Imi aduc aminte că Te-ai născut Om din Sfanta Fecioara in pestera si ai fost vindut cu treizeci de arginti de ucenicul cel vicelan, că să ne răscumperi pe noi, pacătosii, de sub puterea diavolului.
Pentru aceasta, Te rog, indură-Te de mine, păcătosul!
Primeste, Doamne, această mica a mea rugăciune, si umilita a mea vointa, că mă intristez pentru că Te-am intristat, si mă amarăsc pentru că Te-am supărat fară de număr.
La Tine, Prea Bunule Mintuitor, am toată sperantă, si cred ca Tu, care din iubire de oameni ai primit sa fii vandut pentru noi, Te vei indura si de mine acum, ca să mă mantuiesti de chinurile cele de veci, si să mă invrednicesti Impărătiei Tale.
Nu Te depărta de la mine Doamne, si ajută-mi, ca in toate să fac voia Ta, si să nu Te mai răstignesc in toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici să, Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei necredinciosi in timpul Sfintelor Tale Patimi, ci ca femeia cea păcătoasă să-Ti spăl picioarele, cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă invrednicesc a auzi si eu din Gura Ta cea dulce: Iertate să-ti fie păcatele…
Amin.

Rugăciunea de Joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule si Cuvantul lui Dumnezeu Tatăl, care in ziua de astazi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, si cu mare umilinta ai spălat picioarele lor, si ale ucenicului care Te-a vandut!
Apoi, luand paine si vin in mainile Tale Cele Sfinte si binecuvantandu-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut insusi Trupul si Singele Tău, cu care i-ai impărtăsit zicind: ‘Luati, mancati si beti, că acestea sint Trupul si Sangele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre.’
Cela ce tot in ziua aceasta Te-ai inaltăt la cer si ai sezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să impărătesti impreună cu El in veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit.
Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii si ale celor răposati.
Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinti, ca să-mi plang, păcatele. Darul Tău cel curătitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele si să curatească inima si sufletul meu,ca asa cu vrednicie cu curătie si cu umilintă să mă impărtasesc cu Sfintele Tale Taine, acum si in timpul mortii mele, iar in ora despărtirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nici o frică, intrebare sau impiedicare să trec vămile văzduhului, intrind in mărirea Ta cea cerească, Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc in veci, să mă inchin Numelui Tău Celui Sfant.
Amin.

Rugăciunea de Vineri

Doamne Iisuse Hristoase Mintuitorul cel dulce al sufletului meu in această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit si ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc inaintea Ta, cum ca eu sint cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.
Mă rog insă Bunătatii Tale celei nespuse, să mă invrednicesti cu Darul Tău, Doamne, ca si eu să pot răbda patimi pentru credintă, sperantă si iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel indurat ai răbdat pentru mintuirea mea.
Intăreste-mă, o,Doamne ca de astăzi inainte să port Crucea Ta cu bucurie si cu mare căintă, si să urasc cugetele mele si vointele mele cele rele.
Sădeste in inima mea intristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simtit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi si femeile purtatoare de mir, ce stăteau lingă Crucea Ta.
Luminează-mi simtirile cele sufletesti, ca să se miste si să priceapă moartea Ta, precum ai facut de Te-au cunoscut făpturile cele neinsufletite, cind s-au miscat la Răstignirea Ta, si mai virtos, cum te-a cunoscut tilharul cel credincios si pocăit, si ti s-a plecat, de l-ai pus in rai.
Dă-mi, Doamne, si mie, tilharului celui rau, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia si-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, si cu bună intoarcere si cvintă mă asează impreună cu el in rai, ca un Dumnezeu si Ziditor ce-mi esti.
Mă inchin Crucii Tale, Hristoase, si pentru iubirea Ta către noi, zic către dinsa; Bucură-te, cinstita Cruce a lui Hristos, pe care ridicat si pironit fiind Domnul a mintuit lumea!
Bucură-te, pom binecuvintat, pentru ca tu ai tinut rodul vietii, care ne-a mintuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărimat usile iadului.
Bucură-te, cheie impărătească, ce ai deschis usa raiului. O, Hristoase al meu răstignit, cite ai pătimit pentru noi! Cite răni, cite scuipări si cită ocară ai răbdat pentru păcatele noastre si pentru a ne da inca pilda de adevărata răbdare in suferintele si necazurile vietii acesteia!
Si fiindca acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne indreptăm si să ne apropiem de El, si asa, numai spre folosul nostru ne pedepseste in aceasta viată.
De aceea, rogu-mă Tie, Stăpine, ca, la necazurile, ispitele si durerile cite ar veni asupra mea, să-mi inmultesti impreună si răbdarea, puterea si multumirea, căci cunosc, ca neputincios sint de nu mă vei intări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu ma vei face indrăznet; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata si Dumnezeiasca Ta putere si cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă inchin si o măresc, acum, si pururea si in vecii vecilor.
Amin.

Rugăciunea de Sâmbătă

Doamne lisuse Hristoase, Judecătorul meu Preadrept! Cunosc că păcatele mele sint fară de număr. De aceea Te rog in această zi, in care de Iosif si de Nicodim pus fiind in Mormint, Te-ai pogorit in iad cu Sfintul si Indumnezeitul Tău suflet si de acolo ai depărtat intunericul cu lumina Dumnezeirii Tale si ai adus bucurie nespus de mare strămosilor nostri, căci i-ai mintuit de sclavia cea cumplită si i-ai suit in rai.
Ingroapă păcatele mele si cugetele mele cele rele si viclene, ca să piară din mintea mea si să nu se mai lupte cu sufletul meu.
Luminează intunecatul iad al inimii mele, alungă intunericul păcatelor mele, si suie mintea mea la cer, ca să mă bucur de Fata Ta.
Asa Doamne, primeste umilita mea rugăciune ca o tămiie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit intre doi tilhari, si de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima; care impreună cu ucenicii si cu mironositele Te-au pus in mormint, care a treia zi Te-au văzut inviat din morti si la inăltarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pamint la cer, insotit de Sfintii Tăi Ingeri.
Indură-Te, Doamne, si de cei vii si de cei răposati, pentru rugăciunile Sfintilor Tăi, către care zic si eu, nevrednicul: 0, fericiti servitori ai lui Dunmezeu! Nu incetati a va ruga Lui, ziua si noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea gresim cu atitea nenumărate păcate!
Mijlociti pentru noi Darul si ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu stim a-l cere dupa cuviintă.
Nu incetati a vă ruga, pentru ca prin rugăciunile voastre, păcătosii să cistige iertare, săracii ajutorul, intristatii mingiiere, bolnavii sănătate, cei slabi la minte intelepciune, cei tulburati liniste, cei asupriti ocrotire, si toti impreună Darul lui Dumnezeu, spre folosul cel sufletesc, in mărirea lui Dumnezeu Celui in Treime lăudat, Căruia i se cuvine cinste si inchinăciune in veci.
Amin.

Rugăciunea de Duminică

Ziua Duminicii imi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpine, cu care ai zidit lumea si ai răscumparat pe om.
Tie deci, iubitorule de oameni, Doamne, mă inchin si-Ti multumesc foarte pentru Darurile cele mari ce ai făcut si le faci tuturor făpturilor Tale.
Inima mi se bucură si se desfatează cind stau si cuget cum că numai Tu Insuti esti Dumnezeu Atotsfint, Atotintelept, Atotputernic, necuprins, incit nici o bunatate si nici o mărire nu-Ti lipseste.
Tu esti Unul Dumnezeu in Trei Fetze: Tatal, Fiul si Duhul Sfint.
Numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat si Te mărturisesc si Te măresc, Tie mă inchin si-Ti servesc pururea, cu toată inima si cu toată puterea.
O, Părinte Sfinte, indură-Te de noi! O, Binecuvintat Fiu al lui Dumnezeu, mintuieste-ne de iad!
O, Duhule Sfinte, dă-mi Darul si acoperămintul Tău! Mult indurate Stăpine, rogu-Te, să uiti păcatele mele cele multe, după multimea indurărilor Tale.
Multumesc din toată inima pentru bunătătile ce-mi trimiti in toate zilele, mai virtos insă pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după multimea pacatelor mele, ci astepti căinta mea, ca un iertător Atotbun si indurat.
Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi Darul, ca să petrec bine si crestineste in aceasta săptamina si să nu mai pacătuiesc Tie, nici cu cugetarea, nici cu cuvintul nici cu fapta intru mărirea si onoarea Invierii Tale celei de-a treia zi si a venirii Duhului Tău Celui Sfint asupra Apostolilor.
Indeosebi mă rog pentru ajutorul Tău, Prea Bunule Stăpine, ca să mă cunosc pe mine, să mă căiesc de păcatele mele si să mă indreptez cu mărturisirea; iar in ora mortii să fiu aflat pregătit, cuminecat si cu inimă curata, si sa fiu aflat demn de Impăratia Ta cea vesnică.
Amin.

Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie!.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de 3 ori).
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Prea Sfântă Treime, miluieşte-ne pe noî Doamne, curăţeşte păcatele noastre.
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre.
Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte. (de 3 ori).
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi.
Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Amin

Rugăciuni de dimineaţă

Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima şi buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime;
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Doamne miluieşte. (de 12 ori).
Din somn sculându-mă, mulţumescu-Ţi Ţie, Prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta şi pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine, leneşul şi păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obiceî şi întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec şi să slăvesc puterea Ta.
Deci, luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să învăţ cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ti cânt întru mărturisirea inimii şi să laud preasfânt numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Rugăciuni de seară

Dumnezeule cel veşnic şi împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul şi cu gândul; şi curăţeşte, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului şi a sufletului.
Şi-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu aşternut bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieţii mele şi să biruiesc pe vrăjmaşii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupeşti, şi pe cei fără de trup.
Şi mă izbăveşte, Doamne, de gândurile cele deşarte, care mă întinează şi de poftele cele rele. Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin!

Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greşit în această zi cu cuvântul, cu lucrul şi cu gândul, ca un bun şi iubitor de oameni, iartă-mi.
Somn cu pace dăruieşte-mi. Pe îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere şi să mă păzească de tot răul.
Că Tu eşti păzitorul sufletelor şi al trupurilor noastre şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartă-mi toate câte am greşit în ziua de astăzi şi de toată viclenia vrăjmaşului meu celui potrivnic mă izbăveşte;
ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeul meu şi te roagă pentru mine păcătosul şi nevrednicul rob, ca să mă arăţi vrednic bunătăţii şi milei Prea Sfintei Treimi şi Maicii Domnului meu lisus Hristos şi tuturor sfinţilor.
Amin.

Rugăciune când intri în biserică

Când intri în sfânta biserică şi, alungând toate grijile deşarte, cu mare evlavie rosteşte această rugăciune:

Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis: în casa Domnului voi merge.
Iar eu întru mulţimea îndurărilor Tale, Doamne, voi intra în casa Ta; închina-mă-voi în biserica Ta cea sfântă;
Doamne, povăţuieşte-mă cu dreptatea Ta, pentru vrăjmaşii mei îndreptează înaintea Ta calea mea, ca fără alunecare să preaslăvesc o Dumnezeire: peTatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Rugăciunea la Icoana Mântuitorului

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşealelor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de bună voie ai primit a Te sui cu trupul pe cruce ca să scapi din robia vrăjmaşului pe cei ce i-ai zidit.
Pentru aceasta, cu mulţumită strigăm Ţie: toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Care ai venit să mântuieşti lumea.
Amin.

Rugăciunea la Icoana Maicii Domnului

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti izvorul milei, învredniceşte-ne şi pe noi milostivirii tale.
Caută spre robul tău cel păcătos. Arată-ţi puterea ta, ca totdeauna.
Căci nădăjduind întru tine îţi strigăm, cum oarecând ţi-a strigat Gavriil, mai-marele voievod al celor fără de trup: Fecioară bucură-te!

Rugăciune către îngerul păzitor

Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimaşului meu suflet şi a vieţii mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine păcătosul, nici te depărta de mine, pentru neînfrângerea mea.
Nu da loc demonului celui viclean să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor, întăreşte mâna mea cea slabă şi mă îndreptează la calea mântuirii.
Aşa, sfinte îngere al lui Dumnezeu, păzitorul şi acoperitorul sufletului meu celui neputincios, iartă-mi toate cu câte te-am scârbit în toate zilele vieţii mele şi mă păzeşte de toată ispita potrivnicului, ca să nu mâniu cu nici un păcat pe Dumnezeu.
Şi te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa şi vrednic să mă arate pe mine, slujitorul Său, bunătăţii Sale celei nesfârşite.
Amin.

Rugăciune înainte de spovedanie

Ascultă-mă, Domnul meu şi Ziditorul meu, ascultă-mă iarăşi pe mine, păcătosul şi nevrednicul robul Tău, că de multe ori Ţi-am făgăduit să-mi schimb viaţa mea cea rea şi nicidecum nu o am schimbat.
Greşit-am, Doamne, greşit-am şi cunosc greşelile mele şi îmi pare rău că le-am făcut, şi mi-e ruşine să vin înaintea feţei Tale, ieşind, de atâtea ori din cuvântul meu şi nepărăsindu-mă de păcatele mele.
Şi ce voi să zic pentru nemulţumirea mea cea mare, şi unde mă voi duce?
Atâtea strâmbătăţi ce am făcut! Către Tine vin, Stăpânul meu mult milostive, şi cad cu multă îndrăzneală la picioarele Tale, de vreme ce văd că pentru păcatele mele ai primit înjositoarea moarte pe cruce şi chemi pe păcătoşi prin Scripturile Tale către Tine şi strigi cu gura Ta: Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi scoate afară.
Drept aceea, Doamne, primeşte-mă şi pe mine nevrednicul şi-mi iartă toate păcatele şi-mi dă harul Tău şi binecuvântarea Ta, pentru mare şi nemăsurată milostivirea Ta.
Că eu sînt foarte căit; căci am greşit înaintea Ta şi am mîniat bunătatea Ta cu cuvântul, cu lucrul şi cu gândul, cu voie şi fără de voie.
Drept aceea, de astăzi înainte făgăduiesc cu adevărat, cu darul şi cu ajutorul Tău, să nu mă mai întorc la greşelile mele cele dintâi, alegând mai bine moartea, decât să calc vreuna din poruncile Tale.
Şi hotărăsc să Te ascult şi acum şi pururea, şi să mă închin numelui Tău celui sfânt, dulcele meu lisus, şi să Te măresc în vecii vecilor.
Amin.

Rugăciunile copiilor

Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai primit pe copiii ce veneau la Tine, primeşte şi din buzele mele, ale copilului Tău, această rugăciune de seară.
Acoperă-mă cu acoperământul aripilor Tale, ca în pace să mă culc şi să dorm.
Şi mă ridică, la vremea potrivită, spre slăvirea Ta, ca Cela ce singur eşti bun şi de oameni Iubitor, înger, îngeraşul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fii cu mine şi mă-nvaţă să fac bine.
Eu sînt mic, tu fă-mă mare, eu sînt slab, tu fă-mă tare. în tot locul mă-nsoţeşte şi de rele mă păzeşte.
Amin.

Rugăciune la vreme de boală

Doamne lisuse Hristoase, Cela ce odinioară la scăldătoarea Vitezda ai vindecat cu puterea Ta pe slăbănogul care zăcea de treizeci şi opt de ani, în boală fiind şi întălnindu-l apoi în biserică, i-ai zis: „lată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greşeşti, ca să nu-ţi fie ţie mai rău.”
Cel ce pe sluga sutaşului şi de fiica Cananeencei, numai cu cuvântul, pentru credinţa lor, i-ai vindecat, însuşi întru tot milostivule Stăpâne, insuflă-mi şi mie aceeaşi putere de credinţă, ca să preamăresc puterea şi dumnezeirea Ta!
Iartă-mi mie, Bunule Doamne, mulţimea păcatelor mele cele grele!
Că fărădelegea mea o cunosc şi păcatul meu este pururea înaintea mea.
Şi nu mă simt vrednic să ridic ochii mei spre Tine şi să cerşesc îndurarea Ta.
Ci ca un bun şi iubitor de oameni, milostiveşte-Te de nevrednicia mea. Din patul durerii mă ridică şi voinţa mea o întăreşte ca să umblu numai întru poruncile Tale şi de greşeli să mă feresc.
Că Tu eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule şi Ţie mărire înălţăm, împreună şi celui fără de început al Tău Părinte şi preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Rugăciuni la vremea mesei

La amiaza, inainte de ate aseza la masa, fa-ti semnul sfintei cruci si spune: Tatal nostru…

Dupa masa de la amiaza, rosteste-ti rugaciunea:
Multumim Tie, Hristoase, Doamnezeul nostru, ca ne-ai saturat pe noi de bunatatile Tale cele pamantesti.
Nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta imparatie, ci, precum in mijlocul ucenicilor Tai ai venit, Mantuitorule, pace dandu-le lor, asa vino si la noi si ne mantuieste.
In numele Tatalui si al Fiului si alSfantului Duh.
Amin.

Seara inainte de a te aseza la masa:
Manca-vor saracii si se vor satura si vor lauda pe Domnul iar cei ce-l cauta pe Dansul vii vor fi inimile lor in veacul veacului. In numeleTatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin.

Dupa masa de seara, rosteste-ti rugaciunea:
Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne intru fapturile Tale. Dat-ai veselie in inima mea din rodul graului, al vinului si al untului de lemn, ce s’au inmultit. Cu pace ma voi culca si voi dormi, ca Tu, Doamne, indeosebi, intru nadejde m’ai asezat. In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin.

Rugăciunea parinților pentru fiii lor

Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce cu intelepciunea Ta ai zidit pe om si ai suflat in fata lui suflare de viata si, binecuvantandu-l, ai zis:
„Cresteti si va inmultiti si umpleti pamantul,” iar in Cana Galileii, prin Unul Nascut Fiul Tau, ai binecuvantat nunta si , nasterea de fii, cu multa umilinta rog marea Ta bunatate,
ca neincetat sa reversi harul Tau si sa Te milostivesti asupra copiilor mei, pe care Tu ai binevoit sa mi-i daruiesti.
Umple-i pe ei de intelepciune si pricepere. Indreapta pasii lor pe caile omeniei, ale dreptatii, ale dragostei de oameni si ale buneicuviinte.
Ajuta-mi a cultiva in ei bunatatea si a-i face folositori lor si obstei in mijlocul careia traiesc. Da-le lor comorile ceresti ale virtutii, care nu pier niciodata.
Nu cer pentru ei, Doamne, bogatii pamantesti, ci Te rog daruieste-le trup sanatos si iubitor de osteneala, precum si suflet luminat si ravnitor spre tot binele, ca sa ajunga fii buni ai Sfintei noastre Biserici si vrednici cetateni ai tarii, ca de-a pururi sa se binecuvinteze numele Tau.
Amin!

Rugăciunea soților unul pentru altul

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce ne-ai invatat ca totdeauna sa ne rugam unul pentru altul, caci asa vom implini legea Ta si ne vom arata vrednici de mila Ta , cauta cu indurare si pazeste pe sotul meu (sotia mea), pe care mi l-ai daruit (mi-ai daruit-o) si a petrece impreuna pana la moarte.
Daruieste-i sanatate si deplina intelepciune, sa-si poata implini datoririle sale dupa voia si poruncile Tale.
Fereste-l (-o) de ispitele pe care n’ar fi in stare sa le poarte. Intareste-l (-o) de ispitele pe care n’ar fi in stare sa le poarte.
Intareste-l (-o) in dreapta credinta si in dragoste desavarsita, ca sa lucram impreuna faptele bune si sa tocmim viata noastra dupa sfintele Tale asezari si porunci.
Ca a Ta este stapanirea si puterea in veci.
Amin!

Rugăciune pentru frați și surori

Doamne, Tie ma rog, tine pe fratii mei (ori fratele meu) si surorile mele (ori sora mea) daruieste-le lor sanatate, viata lunga si darul Tau cel sfant, ca sa umble in cararile Tale si sa faca cele ce sunt dupa voia Ta cea sfanta.
Daruieste-ne, Doamne, de acum pana la sfarsitul vietii sa ne iubim si sa ne cinstim unii pe altii.
Caci, dupa cuvantul Tau, ce este mai bun si mai frumos decat a fii fratii impreuna?
Asa, Doamne, asculta rugaciunea noastra si milostiv fii noua. Ca bun si iubitor de oameni esti si Tie marire inaltam: Tatalui si Fiului, si Sfantului Duh, acum si pururea, si in vecii vecilor.
Amin!

Rugăciune la plecarea intr-o călătorie

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce esti calea, adevarul si viata si ai calatorit impreuna cu sluga Ta Iosif impreuna si cu cei doi ucenici, care au mers la Emaus, Insuti Stapane, calatoreste si cu mine robul Tau, binecuvantand calatoria mea.
Trimite si mie inger pazitor ca lui Tobie, ca sa-mi fie povatuitor si pazitor si sa ma fereasca nevatamat de toata reaua intamplare.
Si astfel cu pace, sanatate si buna sporire sa ma intorc intru ale mele si toata viata mea sa proslavesc prea cinstit si de mare cuviinta numele Tau, in veci.
Amin.

Rugăciune la caz de boală

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeste smerita mea rugaciune pentru iertarea pacatelor mele si ca un indurat , cu dreapta Ta ce aatotputernica stinge-mi focul ce m’a cuprins , inceteaza-mi boala si cu milostivirea Ta ridica-ma din patul durerilor , pentru slava numelui Tau.
Ca Tu esti doctorul sufletelor si al trupurilor nostre si Tie slava inaltam , acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin.

Rugăciune la necazuri și supărări

Doamne, viforul necazurilor se ridica asupra mea si intristarile chinuitoare ma ingrozesc , dar intru Tine este toata nadejdea mea.
Tu cunosti toată pricina răului ce mă bântuie. La Tine perii capului meu sunt numărați.
La Tine, deci, scap si pe Tine Te rog sa departezi d ela mine orice rau pierzator de suflet si sa-mi ajuti a birui toate ispitele ca ma invaluie.
Tu esti intarirea, scaparea si izvorul meu, Hristoase, Dumnezeule, si Tie marire inaltam, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Amin.

Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toata milostivirea si indurarea , Care ai nemasurata mila, nespusa si neajunsa iubire de oameni, cazand acum catre a ta slava,cu frica si cu cutremur, aduc Tie multumire pentru binefacerile de care m-ai invrednicit pe mine nevrednicul robul Tau.
Te slavesc , Te laud si Te cant ca pe un Domn, Stapin si Facator de bine .
Si iarasi cazand inaintea Ta , iti multumesc si cu smerenie ma rog nemasuratei si negraitei Tale milostiviri , ca si de acum inainte sa’mi daruiesti faceri de bine, ca sa sporesc in dragostea de Tine si de aproapele meu.
Izbaveste-ma de tot raul si necazul. Daruieste-mi liniste.Si ma invredniceste ca in toate zilele vietii mele totdeauna multumire sa’Ti aduc si sa graiesc si sa cant vele preabune Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin.